Art. 1 Prezentul site este operat pe internet la adresa www.ulabs.ro și este deținut de MACKENZIE URBANLABS SRL cu sediul social în București, Sector 1, Strada Polonă, nr.68-72, clădirea de birouri și centrul comercial Polona 68 Buciness Center, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13401/18.12.2002, având cod unic de inregistrare fiscala RO15100261 (”UrbanLabs” sau ”ULB”).
Art. 2 Vizitatorii site-ului pot contacta entitatea care deține prezentul site, astfel:- Folosind formularul de contact de pe site;- E-mail: office@ulabs.ro;- Telefon: 031.405.38.55/56;- Fax: 031.405.38.58;
Art. 3 Site-ul oferă vizitatorilor informații minimale privind serviciile prestate de Mackenzie Urbanlabs SRL, informații care nu constituie ofertă de a contracta conform art. 1188 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, rep. Pentru contractarea serviciilor, vă rugăm să ne contactați folosind formularul ”Contact us” sau una dintre modalitățile menționate la Art.2 de mai sus. Vă sfătuim să lecturați și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Art. 4 UrbanLabs este o divizie a grupului Mackenzie axată, în principal, pe prestarea de servicii integrate pentru dezvoltarea unei afaceri. Ca parte intregantă a unui grup specializat în managementul afacerilor și investițiilor, UrbanLabs oferă Membrilor săi un complex de servicii esențiale desfășurării unei activități comerciale, precum:- Sesiuni de consultanță privind managementul afacerilor;- Sesiuni de consultanță privind managementul proiectelor;- Participarea la diferite prezentări pe teme de interes organizate în spațiul ULB;- Networking; facilitarea construirii unei rețele prin intermediul comunității ULB;- Acces nelimitat la resursele și echipamentele locației (e.g. birouri în spațiul comun, internet, platforma online, imprimantă, fax etc.), conform ofertei agreate între Membru și ULB;- Servicii de recepție;- Acces la sălile de ședință, conform ofertei agreate între Membru și ULB;- Alte servicii suport pe care ULB le poate pune la dispoziție Membrilor, de la caz la caz;
Art. 5 Serviciile pe care UrbanLabs le poate oferi Membrului vor fi guvernate de contractul pe care Membrul și UrbanLabs îl vor negocia și încheia ca urmare a afirmării de către Membru a intenției de a încheia un contract de membru.
Art. 6 Contractul de membru se va încheia prin semnarea în original de către UrbanLabs și Membrul care și-a afirmat interesul pentru acceptarea ofertei valabilă într-un anumit moment și va intra în vigoare la data semnării sau la o data ulterioară prevăzută în contractul de membru negociat și agreat.
Art. 7 Sub rezerva oricăror prevederi legale imperative aplicabile, UrbanLabs, afiliații săi prezenți și viitori, persoane fizice sau juridice, angajații săi, asociații săi sau administratorul său (denumiți, doar în scopul prezentului articol,”UrbanLabs&Co”), nici individual și nici în solidar, nu vor putea fi ținuți răspunzători pentru nicio acțiune/inacțiune/omisiune care a avut ca efect direct sau indirect producerea unui prejudiciu material (constând atât înpierderea efectiv suferită, cât și într-un eventual beneficiu nerealizat) sau moral pentru vizitatorul site-ului.
Art. 8 În cazul în care, în temeiul legii, răspunderea UrbanLabs&Co nu poate fi limitată în integralitate, precum și în cazul în care UrbanLab&Co ar cădea în pretenții față de vizitator din oricare alt motiv), răspunderea UrbanLabs&Co va fi limitată la prejudiciul efectiv suferit de Membru.
Art. 9 UrbanLabs nu răspunde pentru infectarea computerului unui vizitator cu viruși informatici, pentru atacuri cibernetice de orice fel, pentru pierderea datelor vizitatorului de pe dispozitivele acestuia sau deteriorarea oricărui echipament hardware sau program aparținând acestuia. De asemenea, UrbanLabs nu răspunde pentru e-mailurile de tip phishing sau pentru link-urile partenerilor care pot apărea la un moment dat pe site.
Art. 10 Orice dispută dintre vizitator și UrbanLabs va fi soluționată pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceștia eșuează în rezolvarea amiabilă, disputa va fi supusă spre soluționare instanțelor competente din Municipiul București.